• CS
 • DE
 • PL

Nabídka služeb našeho penzionu Stará Školka

UBYTOVÁNÍ 

Nabízíme Vám ubytování v penzionu v Jizerských horách v obci Nová Ves nad Nisou. K dispozici je pro Vás připraveno 20 pokojů s celkovým počtem 40 lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením včetně sprchového koutu.Penzion "STARÁ ŠKOLKA" nabízí celoročně pobyt v pěkném horském prostředí Nová Ves nad Nisou u Jablonce nad Nisou.    Nabízíme Vám 2,3 lůžkové pokoje a rodinné pokoje (2ložnice) se sociálním zařízením.

 Možnost platby FKSP

Okolí penzionu nabízí široké možnosti rekreačního vyžití.   V létě jsou zde jedinečné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Nedaleká Jablonecká přehrada nabízí řešení pro svlažení Vašich rozpálených těl a v případě nepříznivého počasí můžete navštívit kryté bazény v Liberci.   V zimním období lákají turisty a sportovce především rozsáhlé běžecké tratě a lyžařské vleky. 

Speciální nabídka: Školy v přírodě

Naše tipy :
Jablonecko - města, turistika a cykloturistika
Liberecko - města, turistika a cykloturistika
Jizerské hory - města a obce, příroda, sport, mapy

Penzion „STARÁ ŠKOLKA“ nabízí celoročně pobyt v pěkném horském prostředí - Nová Ves nad Nisou u Jablonce nad Nisou. Nabízíme Vám 2,3 lůžkové pokoje a rodinné pokoje (2 ložnice) se sociálním zařízením. Okolí penzionu nabízí široké možnosti rekreačního vyžití. V létě jsou zde jedinečné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Nedaleká jablonecká přehrada nabízí řešení pro svlažení vašich rozpálených těl a v případě nepříznivého počasí můžete navštívit kryté bazény v Liberci. V zimním období lákají turisty a sportovce především rozsáhlé běžecké tratě a lyžařské vleky.
Speciální nabídka: školy v přírodě

 

Provozní a domovní řád penzionu Stará Školka

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách penzionu Stará Školka (dále jen penzion) vydávám tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory penzionu navštěvují.

Tento Provozní a domovní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v penzionu, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

A.        Provozovatel a poskytované služby

Provozovatel:
B+S Servis s.r.o. Nová Ves nad Nisou 422     468 27

 • telefon: +420 737 676 526
 • IČ: 25005359
 • DIČ: CZ25005359

 

Odpovědná osoba:
Nikola Bočoková

 

Rozsah služeb

 • penzion s trvalým provozem ubytovacích služeb
 • stravovací služby pro ubytované hosty

 

B.        Ubytovací služby

Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Host při nastoupení k ubytování bere na vědomí tento provozní a domovní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

V den příjezdu se můžete ubytovat nejdříve v 14 hodin.

V den odjezdu Vás prosíme o vyklizení pokojů nejpozději v 10 hodin. Odjezd je možný až po předání klíčů od užívaného pokoje.

V celém penzionu je přísný zákaz kouření!!! V případě porušení bude účtován poplatek 2000 Kč. Kouřit je možné na terase a celém venkovním areálu s výjimkou dětského hřiště a bazénu (zákaz neplatí pro posezení u bazénu).

Hosté mohou využívat pouze prostor penzionu, dvora a parkoviště. Do ostatních prostor a na přilehlé soukromé pozemky, není vstup povolen.

Respektujte dodržování nočního klidu v době od 23.00 do 7.00.

V pokojích vyžadujeme přezutí.

Snídaně se podává od 8:30 do 9:30

Večeře bude servírována od 18:00 do 19:00

Ve všech místnostech je zakázáno jakkoliv stěhovat nábytek.

Nevyužitá volná postel v pokoji neslouží jako odkládací prostor!

Na pokojích je zakázáno používat svíčky a donesené elektrické spotřebiče a jakkoliv manipulovat s ohněm.

Obsluhu myčky a pračky zajišťuje výhradně provozovatelka penzionu.

Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.

Lékárnička je k dispozici na vyžádání.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.

Host je povinen být ohleduplný vůči jiným spolubydlícím, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu po dohodě.

Rozměrná sportovní vybavení, jízdní kola, není dovoleno vnášet na pokoje.

Na pokoji je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je pokoj určen.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může být přemístěn na jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host je oprávněn přijímat na pokoji návštěvy (v penzionu neubytované osoby) pouze po předchozím souhlasu provozního.

V objektu a jeho blízkém okolí je zakázáno používat veškerou pyrotechniku (rachejtle, ohňostroje, petardy …)

Pobyt s domácím zvířetem: 

Zákaz nechávání zvířat samotných na pokoji během dne.

Každé zvíře musí mít svůj vlastní pelíšek - zákaz vpouštění zvířat na postel.

Pobyt s domácím zvířetem je automaticky zařazen na pokoj Promo. V jiném případě na pokoji Standart bude poplatek 200Kč/noc.

Zvíře nesmí vstoupit do jídelního prostoru penzionu.

Provozní a domovní řád je závazný pro všechny ubytované. V případě nedodržování tohoto řádu může správce nebo majitel objektu osobu z ubytování a objektu bez náhrady vyloučit a uložit poplatek ve výši 2000 Kč.

Rezervační a storno poplatky:

VŠEOBECNÉ STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Zrušení účasti na pobytu:

 • Pobyt je možné zrušit osobně, telefonicky, nebo písemně (lze i e-mail).
 • Za datum zrušení se považuje den, kdy tuto skutečnost zákazník oznámí.

Při zrušení objednávky ze strany zákazníka se účtuje:

 • zrušení v termínu 14 – 0 dní před nástupem: 100% ceny pobytu
 • zrušení v termínu 35 -15 dní před nástupem: 20% ceny pobytu
 • zrušení v termínu 36 a více dní před nástupem: 0% ceny pobytu

Stornopoplatky se neuplatňují a neúčtují:

 • v případě vážného onemocnění, nebo úrazu účastníka pobytu, nebo jeho rodinných příslušníků, které mají za následek hospitalizaci
 • v případě úmrtí účastníka pobytu, nebo jeho rodinného účastníka
 • z důvodu vyšší moci

Tyto skutečnosti je však třeba doložit – předložit osobně či doručit poštou majiteli penzionu kopii dokladu o neschopnosti, paragrafu apod.

C.        Stravovací služby

Penzion poskytuje stravovací služby pouze pro ubytované hosty, v rozsahu snídaně nebo večeře nebo polopenze.

Stravovací služby jsou poskytovány v jídelně penzionu. Odnášení pokrmů z jídelny a jejich konzumace na pokoji není povoleno.

Snídaně se podává od 8:30

Večeře bude servírována od 18:00

Za připravenou ale neodebranou stravu není poskytována finanční náhrada.

Zásobování pitnou vodou je ze studny.

D.        Odpovědnost za škody

Na počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.

Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny.

Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení penzionu ve společných prostorách (jídelna, terasy, chodby, venkovní zařízení atd.)

Při takovém poškození maleb, kdy by lokální přemalování znehodnotilo vzhled pokoje, host uhradí kompletní vymalování příslušné stěny, případně podle rozsahu poškození i celé místnosti.

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním neohrazeném pozemku před budovou penzionu. Majitel penzionu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech. Penzion neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorech penzionu.

E.        Bezpečnostní pravidla a opatření

Pohyb v penzionu a v jeho okolí je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu, dětském hřišti a v prostorách venkovního bazénu.

Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.

Host nesmí v prostorách penzionu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku,  držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

Host nesmí rozdělávat bez souhlasu provozního oheň.

Lékárnička je umístěna v přízemí v kuchyni penzionu.

 

F.        Protipožární pravidla a protipožární opatření

Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas.

Penzion Stará Školka je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen venku na vyhrazeném místě. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.

V celém penzionu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm

Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných počítačů. Absolutní zákaz se týká zejména vlastních,přivezených varných a topných spotřebičů.

Součástí vybavení vybraných pokojů a společenských prostor je instalace zařízení autonomní detekce a signalizace- poplachový hlásič kouře.

V případě hostem zaviněné aktivace požárního poplachového systému host uhradí vzniklé náklady případného výjezdu Hasičského záchranného sboru

Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.

Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí..), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

 

 

Nová Ves nad Nisou 631 1.1.2020

 

Nikola Bočoková provozovatel penzionu

 

Napište nám

Kontaktní údaje
Prosím, přepište text z obrázku

*) Pole označená hvězdičkou jsou povinná

Kontakty

Penzion STARÁ ŠKOLKA
Nikola Bočoková
Nová Ves nad Nisou 631
468 27 Nová Ves nad Nisou
Česká republika
 
Mobil CZ: +420 737 676 526

Mobil PL: +48 577 337 552

Tel: +420 483 000 283

E-mail:penzionstaraskolka@gmail.com

Web: www.penzionstaraskolka.cz

Facebook

^